spotkania

W Piśmie Świętym czytamy, że pierwszy, radosny, pełen życia Kościół “trwał w nauce Apostołów i we wspólnocie, w Eucharystii i w modlitwach.”  (por. Dz 2, 42)
Dlatego właśnie i my gromadzimy się na radosnej modlitwie, na Eucharystii, na głoszeniu Słowa Bożego. Dzięki temu nasze życie z dnia na dzień jest przemieniane coraz bardziej i wchodzimy w pełnię błogosławieństwa, które zamierzył dla nas dobry Bóg.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda nasze spotkanie – zapraszamy!

Spotykamy się co piątek, od 19.15 w kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach, przy ul. Okrzei 31.